Právo nemovitostí

Nemovitosti

Připravím vám veškeré smlouvy týkající se koupě/prodeje nemovitosti, včetně návrhu na vklad. Vyhodnotím rizika či úskalí již hotových smluv. Zhotovím či zreviduji nájemní smlouvy. Provádím advokátní úschovu kupní ceny a listin. Zastoupím vás v právních sporech.

Realizuji:

  • Zastoupení klientů při jednání o obchodních podmínkách koupě/prodeje
  • Kontrolu či přípravu smluvní dokumentace na převod nemovitosti
  • Advokátní úschovu kupní ceny a listin
  • Převody nemovitostí nezletilci včetně zastoupení u opatrovnického soudu
  • Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene
  • Smlouvy o výstavbě
  • Nájemní a podnájemní smlouvy pro bytové domy a komerční prostory
  • Poradenství ve věci ukončení nájemní smlouvy
  • Poradenství ve věcech společenství vlastníků jednotek a bytových družstev