• Účinné právní řešení vašeho pracovního úrazu 
  • Právní podpora při vzniku, změně a ukončení pracovního poměru
  • Zastoupení v pracovněprávních sporech

Obchod a startupy

  • Perfektní příprava pro váš start
  • Komplexní poradenství pro vaše podnikání
  • Zastoupení v obchodních sporech

Nemovitosti

  • Nákup, prodej a financování nemovitostí
  • Komerční pronájmy
  • Zastoupení ve sporech ze smluv o dílo